×

Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 425

Novosti

Novosti (142)

Utorak, 12 Rujan 2017 12:04

UPISI U IGRAONICE

Napisao/la

DJEČJI VRTIĆ TAMARIS OMOGUĆUJE UPIS DJECE U IGRAONICE

vDjeci treba osigurati cjeloviti razvojni kontekst, nudeći im raznovrsne poticaje u okolini u kojoj borave.

vUpravo zato dječji vrtić „ Tamaris“  Vodice  organizira igraonice za svu djecu predškolske dobi, bez obzira jesu li polaznici nekog od naših vrtića.

vDjeca se mogu upisati u igraonicu ranog učenja engleskog jezika,  likovno-dramsku,   sportsku igraonicu ili glazbenu igraonicu uz jedini uvjet da imaju navršene 4 godine života.

vVoditelji igraonica su odgojitelji sa završenim dodatnim edukacijama ili stručnjaci educirani za rad s djecom predškolske dobi.

vRadionice se odvijaju 2x tjedno u popodnevnim satima u dječjem vrtiću Tamaris (pored naknadno)

IGRAONICA RANOG UČENJA ENGLESKOG  JEZIKA   provodi se u skladu s ciljevima Programa ranog učenja engleskog jezika . Rano učenje stranih jezika općenito je korisno započeti u što ranijoj dobi. Naime, u predškolskoj dobi djeca lakše usvajaju intonaciju, ritam i naglasak stranog jezika, a učenje stranog jezika povoljno utječe na stimulaciju mozga, razvoj govornih i perceptivnih sposobnosti. U ovoj igraonici djeca će se upoznati s osnovnim pojmovima na engleskom jeziku, engleskom abecedom i brojkama, pojmovima počevši od sebe, dijelova tijela, svoje obitelji, zajednice, blagdana, godišnjih doba, boja i sl., a djeca koja već ova znanja imaju, nadograđuju ih na slijedećim stupnjevima, uče složenije pojmove i rečenice, prostorne odnose, oblike.      CIJENA IGRAONICE : 115,00 kn  

SPORTSKA IGRAONICAorganiziran je s ciljem pravilnog usmjeravanja dječjeg razvoja kroz pokret i kretanje. Osim toga, bavljenje tjelesnim aktivnostima povoljno utječe i na poboljšanje općeg zdravstvenog stanja, a grupne aktivnosti osobito su korisne za socijalizaciju djece, učenje suradnji i timskom radu. U ovoj igraonici djeca rade na usvajanju i usavršavanju osnovnih oblika kretanja kao što su hodanje, trčanje, penjanje, skakanje, bacanje, vučenje, kotrljanje i kolutanje, te na osnovama sportskih disciplina kroz različite sportske i društveno zabavne igre, što je način rada koji je djeci najbliži.   CIJENA IGRAONICE : 115,00 kn

LIKOVNA IGRAONICA  djeci nudi obogaćivanje likovnog iskustva.  Cilj  je razvijanje likovnih sposobnosti u djeteta kako bi se potakao  razvoj i  nekih općih sposobnosti koje su od vitalnog značenja za cjelokupni razvoj djeteta: grafomotoričke sposobnosti, sposobnost predočavanja i zamišljanja, sposobnost izražavanja i stvaranje pozitivne slike o sebi i svojim mogućnostima… i na taj način omogućiti djetetu različiti doživljaj kroz likovni izraz Posebna pozornost pridaje se stvaranju uvjeta koji potiču dječju kreativnost, stvaralaštvo, promatranje i istraživanje kroz projekte pri čemu se osluškuju dječji interesi te se, na temelju toga, stvaraju situacije za učenje i razvoj.                         CIJENA IGRAONICE : 115,00 kn  

GLAZBENA IGRAONICASvi znamo da su melodija i ritam izuzetno važni od prvih dana djetetovog života . Glazbene aktivnosti imaju veliku razvojnu vrijednost. Osim razvoja sluha kroz glazbene igre razvija se motorika, potiče se razvoj centra za govor i ravnotežu, djeca sudjeluju u timskom radu, a dokazano je kako sviranje glazbenog instrumenta pozitivno djeluje na inteligenciju pojedinca. Glazbena igraonica je podijeljena po dobi :

a)  općenito učenje glazbe (grupni rad s djecom bez dobne granice)                                                                                                                       b)  učenje određenog glazbala (pretežito individualan rad s djecom starom 4-6 godina).

Petak, 25 Kolovoz 2017 08:48

PRIPREME ZA NOVU PEDAGOŠKU 2017./2018. GODINU

Napisao/la

Dječji vrtić "Tamaris" nakratko se zatvara kako bi se pripremile sobe dnevnog boravka za novu pedagošku godinu.

Očekujemo da će radovi na krovištu matičnog vrtića biti dovršeni do početka pedagoške godine te da će planirani rad kreniti i u matičnom vrtiću 4.rujna 2017.g.

U slučaju nepredviđene situacije korisnici matičnog vrtića  biti će na vrijeme obaviješteni.

Ovim putem obavještavamo roditelje/skrbnike vrtičke djece da sljedeći tjedan očekuju telefonske pozive odgojiteljica zbog termina održavanja roditeljskog sastanka.

Posebno napominjemo roditeljima novnoupisane djece da je jako bitno da na sastanak ne dovode djecu kako bi lakše savladali upute odgojiteljica, pedagoginje, više medicinske sestre te ravnateljice.

Čekamo vas kako bi zajedno stvarali nove avanture pune dječjeg smijeha!

 

Srijeda, 16 Kolovoz 2017 08:32

OBAVIJEST RODITELJIMA-VAŽNO

Napisao/la

POŠTOVANI RODITELJI, OBAVIJEŠTAVAMO VAS I OVIM PUTEM DA JE PRIJE POLASKA DJETETA U VRTIĆ, U NOVOJ PEDAGOŠKOJ GODINI 2017./2018., POTREBNO NAPRAVITI PERIANALNI OTISAK(otisak djetetovog anusa radi otkrivanja prisutnosti jajašaca male dječje gliste). STOGA VAS MOLIMO DA NAM PRVI DAN DOLASKA DJETETA U VRTIĆ DONESETE UREDAN NALAZ OTISKA,NE STARIJI OD DVA TJEDNA.

STOLICU NIJE POTREBNO NOSITI NA ANALIZU,SAMO ANALNI OTISAK NA STAKALCU.
 (u skladu sa odlukom upravnog vijeća vrtića koja je donešena obzirom na to da je početkom 2015./2016. pedagoške godine godine 9% djece imalo pozitivan nalaz perianalnog otiska na dječje gliste)
ZAHVALJUJEMO NA SURADNJI

POSTUPAK UZIMANJA OTISKA:
1.U APOTECI KUPITI STAKALCE
2.UVEČER DOBRO OPRATI DJETETOVU GUZU
3.UJUTRO ODMAH NAKON BUĐENJA,A PRIJE OBAVLJANJA NUŽDE I BRISANJA GUZE,UZETI OTISAK DJETETOVOG ČMARA SA PROZIRNIM SELOTEJPOM
4.SELOTEJP ZALIJEPITI NA STAKALCE

Utorak, 11 Srpanj 2017 09:28

SANACIJA KROVIŠTA DJEČJEG VRTIĆA

Napisao/la

DJEČJI VRTIĆ „TAMARIS“ VODICE

Fra Pija Fržopa br. 2, 22211 Vodice

Tel/Fax: 022 444-571, 022 444-570

OIB: 71362046359, MB: 01214063

ŽIRO RAČUN IBAN: HR 58 23600001102341470

E mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Web stranica:

www.dvtamaris.hr

Klasa: 406-01/17-01/05

Ur.broj: 2182/1-12/5-01-17-1

Vodice, 11. srpnja 2017. g. GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

- SVIMA -

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Poštovani,

Dječji vrtić „Tamaris“ Vodice pokrenuo je provedbu postupka jednostavne nabave za: „Sanacija krovišta matičnog vrtića“.

1. OPIS PREDMETA NABAVE

 Predmet nabave

„Sanacija krovišta matičnog vrtića“

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 480.000,00 kuna

2. UVJETI NABAVE

Vaš ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

načn izvršnja: predmetna nabava će se izvršti na temelju sklopljenog ugovora,

rok izvršenja: u roku od četrdeset (40) dana od dana potpisa ugovora,

rok trajanja ugovora: četrdeset (40) dana,

rok valjanosti ponude: 60 dana,

mjesto izvršenja: sanacija krovišta matičnog vrtića u Vodicama, sukladno trošovniku,rok, načn i uvjeti plaćnja:

Privremena, odnosno Okončna situacija se ispostavlja na adresu naručtelja: Dječi vrtić„Tamaris“ Vodice, Fra Pija Fržpa br. 2., 22211 Vodice, s naznakom predmeta nabave: „Sanacija krovišta matičnog vrtića“ u Vodicama i broja sklopljenog ugovora.

Cijena ponude (odredbe o cijeni ponude): U cijenu ponude bez PDV-a uračnavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na načn da se iskaže redom: cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a te cijena ponude s PDV-om,

kriterij odabira ponuda: Ugovor o predmetu nabave sklopit će se s ponuditeljem koji dostavi prihvatljivu i pravilnu ponudu sukladno ovoj Dokumentaciji uz obvezu ispunjenja svih navedenih uvjeta i zahtjeva, polazeći od kriterija najniže cijene ponude,

Ostale uvjete natječaja preuzmite u privitcima.

Utorak, 11 Srpanj 2017 09:16

UREĐENJE SPREMIŠTA DJEČJEG VRTIĆA

Napisao/la

DJEČJI VRTIĆ „TAMARIS“ VODICE

Fra Pija Fržopa br. 2, 22211 Vodice

Tel/Fax: 022 444-571, 022 444-570

OIB: 71362046359, MB: 01214063

ŽIRO RAČUN IBAN: HR 58 23600001102341470

E mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Web stranica:

www.dvtamaris.hr

Klasa: 406-01/17-01/06

Ur.broj: 2182/1-12/5-01-17-1

Vodice, 11. srpnja 2017. g. GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

- SVIMA -

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Poštovani,

Dječji vrtić „Tamaris“ Vodice pokrenuo je provedbu postupka jednostavne nabave za: „Uređenje spremišta dječjeg vrtića – arhiva i uredi vrtića“.

1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave

 „Uređenje spremiša dječeg vrtića - arhiva i uredi vrtića“

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 150.000,00 kuna

2. UVJETI NABAVE

Vaš ponuda treba ispunjavati slijedeć uvjete:

načn izvršnja: predmetna nabava će se izvršti na temelju sklopljenog ugovora,

rok izvršnja: u roku od četrdeset (40) dana od dana potpisa ugovora,

rok trajanja ugovora: četrdeset (40) dana,

rok valjanosti ponude: 60 dana,

mjesto izvršnja: uređnje spremiša dječeg vrtića – arhiva i uredi vrtića, sukladno trošovniku,

rok, načn i uvjeti plaćnja: Privremena, odnosno Okončna situacija se ispostavlja na adresu naručtelja: Dječi vrtić„Tamaris“ Vodice, Fra Pija Fržpa br. 2., 22211 Vodice, s naznakom predmeta nabave: „Uređnje spremiša dječeg vrtića– arhiva i uredi vrtića“ i broja sklopljenog ugovora.

cijena ponude (odredbe o cijeni ponude): U cijenu ponude bez PDV-a uračnavaju se svi trošokvi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na načn da se iskaže redom: cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a te cijena ponude s PDV-om,

kriterij odabira ponuda: Ugovor o predmetu nabave sklopit ć se s ponuditeljem koji dostavi prihvatljivu i pravilnu ponudu sukladno ovoj Dokumentaciji uz obvezu ispunjenja svih navedenih uvjeta i zahtjeva, polazeći od kriterija najniže cijene ponude,

Ostale uvjete i same troškovnike preuzmite u privitcima

OSVRT ZDRAVSTVENE VODITELJICE NA PEDAGOŠKU GODINU 2016./2017.

RAD NA SKRBI ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE

Sve zadaće i mjere koncipirane su u skladu s Programom zaštite djece,higijene i pravilne prehrane (N.N. br. 105/02.) djece u dječjim vrtićima.

1.UTVRĐIVANJE,PRAĆENJE I UNAPREĐENJE ZDRAVSTVENOG STANJA DJECE

ü  Utvrđivanje zdravstvenog stanja djeteta pri upisu provodi se uvidom u potvrdu o sistematskom pregledu izdanu od strane liječnika te individualnim razgovorima sa roditeljima novoupisane djece.

ü  Sistematski zdravstveni nadzor i praćenje zdravstvenog stanja djece vršio se redovito od strane odgojitelja i zdravstvenog voditelja putem svakodnevnih uvida u odgojnim skupinama, razmjenom informacija sa odgojiteljima te uvidom u liječničke potvrde.

Obradom zaprimljenih liječničkih potvrda dobiveni su slijedeći podaci o pobolu djece kroz ovu pedagošku godinu:

Tablica 3.1 Pregled pobola kroz mjesece

  Rujan Listopad Studeni Prosinac Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Ukupno

A00-

B99

5 1     2 20 10 3 1 / 1 43

J00-

J99

12 12 6 7 22 24 12 4 1 100

H00-

H95

2 4 / 4 3 4 5 1 2 25

K00-

K93

2 2 / / / / / / / 4

OSTALO

2 6 5 1 8 3 6 / 1 32
Bez  dijagnoze 1 / 2 1 / 3 2 1 / 10
Ukupno 24 25 15 33 43 37 26 6 5 214

A00-B99   zarazne i parazitarne bolesti 

J00-J99      bolesti dišnog sustava

H00-H95   bolesti oka i uha

K00-K93    bolesti probavnog sustava           

      *Najčešća oboljenja su respiratorne infekcije gornjih i donjih dišnih putova-upale grla,bronhitisi. Nakon njih slijede zarazne bolesti od kojih su najbrojnije varicelle (vodene kozice) koje su u većem broju zahvatile starije vrtićke skupine-predškolci. Na trećem mjestu su bolesti oka i uha te možemo reći da ovu godinu bilježimo povećan broj upale uha osobito u periodu kroz 2. i 3. mjesec.

Na početku pedagoške godine preventivno je svoj djeci pregledano vlasište.Kroz 11.,12.,4. i 5. mjesec imamo sporadičnu pojavu ušljivosti u različitim skupinama i objektima. Postupak izolacije,čišćenja prostorija,pojačane kontrole vlasišta djece  redovito je ponavljan. Ukupno je bilo 10 slučajeva Pedikuloze(ušljivosti). Svaka je pojava ušljivosti u skupini bila riješena u tjedan dana.

Analiza prikupljenih nalaza perianalnih otisaka na početku godine,pokazala je da je 24-ero djece imalo pozitivan nalaz od čega je 7-ero  novoupisanih. Ovu godinu bilježimo jedan slučaj zaraze malom dječjom glistom na kraju same pedagoške godine.

Za lakše praćenje i bolji uvid u izostanke djeteta koriste se i evidencijske liste:

 • za svako dijete,po skupinama,prati se kontinuitet dolazaka iz mjeseca u mjesec
 • evidencijska lista kojom se prati dnevni broj djece,a iz toga se izračunava prosjek pohađanja odnosno izostanaka djece iz vrtića po mjesecima.

Tablica 3.2 Prisutnost djece po mjesecima u odnosu na ukupan broj upisanih

Period

09.2015.

06.2016.

Broj upisane

djece

Prisutno djece

Br.-%

Broj dana izostanaka-

prosjek

Rujan 290 216-74% 111
Listopad 287 226-78% 93
Studeni 287 227-79% 77
Prosinac 286 193-67% 153
Siječanj 286 158-55% 203
Veljača 286 207-72% 110
Ožujak 283 217-76% 101
Travanj 281 210-74% 97
Svibanj 278 222-80% 74

Prosječno

285

208-73%

 
 • Prosječna dolaznost djece u vrtić iznosi 73 %. Najniža je u vrijeme školskih praznika (prosinac,siječanj). Najveći broj izostanaka zbog bolesti bilježimo krajem siječnja i u veljači kada se u općoj populaciji pojavila epidemija gripe, što se odrazilo i kod naše djece u vrtiću.

 

 

 • Ozljede djece

      Najčešće povrede su plitke ogrebotine,posjekotine i hematomi koji u većini slučajeva ne zahtijevaju daljnju liječničku obradu.

Od ozbiljnijih ozljeda koje su zahtijevale daljnju liječničku obradu bilježimo četiri posjekotine. Dvije ozljede sanirane su šivanjem,jedna strip flasterom,a jedna povreda sanirana je kod stomatologa jer se uz posjekotinu dogodio i lom trajnog zuba.

Čak 80 % ozljeda događa se na dvorištu. Zbog toga je ponovno uveden raspored izlazaka skupina na dvorište,kojeg bi se u buduće dosljedno trebalo pridržavati. Osim toga,smatram da bi na razmatranje trebalo uzeti i uređenje dvorišta kao i povećanje razine sigurnosti istoga.

Antropometrijska mjerenja

Radi procjene prehrambenog statusa kod djece je dva puta godišnje/u listopadu i svibnju/izvršeno antropometrijsko mjerenje. Da bi ustanovili da li težina i visina odgovaraju dobi djeteta,služimo se međunarodno priznatim vrijednostima težine i visine određene prema dobi i spolu izražene u percentilima. Važno je pri tom,da dijete prati svoju krivulju rasta,tj. da nema iznenadnih „skokova“, “zastoja“ ili „padova“ u odnosu na prethodno razdoblje. O rezultatima mjerenja informirani su odgojitelji i roditelji kroz uvid u antropometrijski list.

Analiza antropometrijskih pokazatelja

Antropometrijsko mjerenje izvršeno je u 13 odgojnih skupina,ukupno 264 djeteta(94 %). Nisu izmjerena djeca koja su,u vrijeme mjerenja,duže izbivala iz vrtića.

 • Zabilježene vrijednosti ITM:

             -Normalna tjelesna težina        196 djece          74,2 %

             -Preuhranjenost                          35 djece            13,2 %

             -Pretilost                                       26 djece              9,8 %

             -Pothranjenost                             7 djece                2,6 %

 • Prevencija karijesa   u vrtiću podrazumijeva pravilnu prehranu,zdravstveni odgoj djece o važnosti pravilne higijene usne šupljine i redovitih stomatoloških pregleda. U tu svrhu u vrtiću imamo radionice na tu temu uz prikaz pravilnog četkanja zubi na modelu zubala i pranja zubi u vrtiću jednokratno,obzirom da uvjeti za redovito pranje zubi u vrtiću nisu zadovoljavajući. Otišli smo i u posjet stomatološkim ordinacijama gdje su svoj djeci pregledani zubi te su roditelji dobili pismenu povratnu informaciju o stanju zubala njihovog djeteta sa napomenom da se jave svom stomatologu. Zahvaljujemo se na suradnji našim gradskim stomatolozima koji nas svake godine prime u svoje ordinacije.
 • Prevencija i rano otkrivanje poteškoća sa vidom uključuje ispitivanje vida u skupinama djece od 5. godine starosti te zdravstveni odgoj o osjetilu vida-čemu služi oko,vjeđa,trepavica,kako čuvamo svoje oči,koja je hrana dobra za vid…

2.PLANIRANJE I PROVOĐENJE PREHRANE U VRTIĆU

Prehrana u vrtiću provodi se prema propisanim normativima prehrane za sve vrtiće. U svakodnevnoj prehrani nastojimo koristiti što više sezonskog povrća i voća,nutritivno bogatije žitarice- ječam,proso,zobene pahuljice,fermentirane mliječne proizvode-jogurt,kefir,jogurt sa probiotikom te već drugu godinu za redom pečemo vlastite kolače koje su djeca odlično prihvatila. Uz raženi i kukuruzni kruh uveli smo i kruh graham. Trudimo se da jelovnik bude što raznovrsniji,nastojimo ga stalno proširivati nekim novim jelima koliko nam to prostorne mogućnosti i uvjeti kuhinje dozvoljavaju.

Prilagođenu prehranu iz zdravstvenih razloga imalo je 14 djece.

Energetska i zdravstvena ispravnost hrane redovito se četiri puta godišnje kontrolira od strane ZZJZ Šibenik. Ovakav nadzor je od iznimne važnosti jer na stručno dokaziv način utvrđuje ispravnost obroka koje pripremamo za djecu. Sva analitička izvješća uzrokovane hrane kao i briseva ukazuju na potpunu ispravnost te potvrđuju da se preporučene smjernice kod nas primjenjuju u praksi.

3. ZDRAVSTVENI ODGOJ

Zdravstveni odgoj za djecu,djelatnike i roditelje predstavlja važan čimbenik u prevenciji i unapređenju zdravlja i sveprisutan je u svim područjima djelovanja.

Sa djecom su se posebno obrađivale teme vezane uz pravilnu higijenu usne šupljine,higijenu ruku,prvu pomoć kod krvarenja iz nosa,ozljede ruke i uboda pčele,pravilna prehrana,kretanje i zdravlje te štetnost duhanskog dima za zdravlje.

Na našoj web stranici redovito se mogu naći edukativni i informativni članci na temu zdravlja-Ušljivost,Konjuktivitis,Zaštitimo se od sunca,Kašalj u dječjoj dobi,Povišena temperatura,Gripa ili prehlada,proljev i povraćanje,morske opasnosti,Stanja povezana s izlaganjem povišenoj temperaturi….

Uz već spomenute članke,na našem info-panou roditelji redovito mogu pronaći jelovnik za tekući mjesec,zanimljive informacije vezane za pravilnu prehranu,rast i razvoj djece,očuvanje zdravlja te liječenje bolesti.

Za roditelje su napravljeni i edukativni leci o pravilnoj higijeni i brizi za zdravlje zubi,kako se riješiti ušljivosti,o cijepljenju u djetinjstvu te o štetnosti duhanskog dima za zdravlje djeteta Organizirali smo i predavanje epidemiologa dr. Željka Huljeva  o cijepljenju.

 

4. UNAPREĐENJE SANITARNO-HIGIJENSKIH UVJETA

S ciljem unapređenja sanitarno-higijenskih uvjeta,a time i poboljšanja uvjeta za boravak djece,stare tepihe smo zamijenili tatami kockama u tri objekta. Obzirom da se one mogu svakodnevno prebrisati te povremeno i dobro oprati,sa higijenske strane su nam prihvatljivije.

Obzirom da kao eko-vrtić odvajamo i selektiramo otpad,naše kante za odvajanje otpada-papir i plastika,koje su bile improvizirane od kutija,sa higijenskog standarda nisu bile dobar izbor jer se nisu mogle oprati. U rješenju tog problema pomoglo nam je komunalno poduzeće Leć d.o.o. donirajući nam odgovarajuće plastične kante za papir i plastiku za sve sobe boravka.

Ovu godinu je nabavljena profesionalna perilica rublja te smo u iščekivanju  njezine montaže. To će doprinijeti jednostavnijem i bržem pranju veće količine rublja čime ćemo moći zadovoljiti potrebne higijenske standarde. Neophodna je i pripadajuća sušilica koja bi mogla pratiti kapacitete opranog rublja. Postojeća sušilica je za kućnu upotrebu,stara je i sve se češće kvari.

5.SURADNJA SA OSTALIMA USTANOVAMA I ORGANIZACIJAMA IZ DRUŠTVENE SREDINE

U cilju uspješnijeg ostvarivanja zadataka njege,brige za tjelesni rast i zdravlje djece ostvarivana je kontinuirana suradnja sa:

-Pedijatrijska ordinacija dr. Dunje Radetić

-Stomatološke ordinacije dr. Mirjana Silov,dr.Nikolina Konjevoda,dr.Sanja Iljadica,dr. Mirko Ajdučić,dr.Svalina

-Zavod za javno zdravstvo Šibenik,epidemiolog dr. Željko Huljev

-Školska medinica-vezano za procijepljenost predškolaca

-Ambulanta oftalmologije-konzultacije vezano za preventivne preglede vida

-Sanitarna  inspekcija

-Dezinsekcija,deratizacija,dezinfekcija „Puntamika“ Zadar

-Crveni križ Vodice

-komunalno poduzeće Leć Vodice-donacija kanti za selektiranje otpada

 -DV „Drniš“,DV „Šibenik“,DV „Vjeverica“ Zagreb 

 

 

 

image-0-02-05-3f12a6ddc2f526051790badb1e4fb57eda85ea8d7820469386423de2a806ebc9-V (Custom)
image-0-02-05-4cd2c801d9b7549b30590b4efe5bfa8ba616a2ba4604837f2ee1729f49631fe9-V (Custom)
image-0-02-05-5bf850eaeff7bf736fde4461097ec4d186ceac9117facc2e86b0c87daa171bdb-V
image-0-02-05-12d6f6f37c8c1382e752912f0f7025a661c87ad8ccd3db712f9212fcaff15f24-V (Custom)
image-0-02-05-60a15a60cf81b8c3fc1818b4af079eba3912077dc2e48f34ed29731ea9f6070f-V
image-0-02-05-3946d845edc0b551d51f01a805f5c4511e289660b36d1b153e98112dda207f20-V (Custom)
image-0-02-05-2041603196f29e31e903ace9e61af62f86881f5f0e65a756c22c587559baad03-V (Custom)
image-0-02-05-be828f80b029a79ec505a525ab979dd4f507252f552b130cdafab759f685503a-V (Custom)
image-0-02-05-c1b15d508aee4c65e6c4b3ba2fbb92a3b5e12210ba5ac4790e047f46b4f8268c-V (Custom)
image-0-02-05-c419cf3fbce42c543628bce4741cd6bceca49543f00d3749681b1f6ae86818d1-V (Custom)
image-0-02-05-cace96ee25e65a52e2a685e78218533388be4c37612cafffc33495d2409aad49-V
image-0-02-05-edd803222ae51e02ec7675ec2f9f3b93f48b27b70eceffab1c814dd7bba4c4a2-V (Custom)
image-0-02-05-f23ba532901677fff40fb73c6adad83a0debc4d746537a4c2b29f4d14a3049ff-V (Custom)
image-0-02-05-febd50ef7f006748c1350e2487017f2ee575f548b1435651552404af9beb969b-V (Custom)
media-share-0-02-01-1edf281951566b09765c74d2506d182f2d9d62548602b4f10a665e6a83f8204b-Picture_jpg
media-share-0-02-01-5afc4dca3dc760d81fa87a7823ed2c5b508d92f5aee251ed07a9724d72a33672-Picture_jpg
media-share-0-02-01-5ed765cc87bd87049fab4b3727c61d86709bcffef2c17a6dca227a11e30c1f7e-Picture_jpg
media-share-0-02-01-8a6fc553f3faf1548bd022eceb07db9b16becc6d7d51bb65bf8cea8e9e986309-Picture_jpg(1)
media-share-0-02-01-79eea5c4b241670bbf046938dda12ef616f864bd9f6076dcdc69a98921002ae7-Picture_jpg
media-share-0-02-01-153ff6972e15e1efe805e4e990a918885c8d4ece29d9bac7f0c900cc8cbd53e0-Picture_jpg
media-share-0-02-01-3497c023f4b6d42473f29c035ccd1ef690705ba937dee35b159a0b8e997221b0-Picture_jpg
media-share-0-02-01-ac26c399f39036a3999482df6c7bc2ed8684cece4f2de8267759813cafc60262-Picture_jpg
media-share-0-02-05-5ed8c0f59293162f51f467d536564e75184f4382baa190afa2160b4b5b4b0e86-Picture_jpg
media-share-0-02-05-6b2abff19d24f748aba42c819e13223f1c385d48d0eaa55d2ab3200d17ebd6d2-Picture_jpg
media-share-0-02-05-474e0d2c6dd8cce2304e22cb60d2108d5441648a612d067ce276b2aed52ba8d8-Picture_jpg
media-share-0-02-05-49170649b4373bc971404db33eb5337091a98e98dad3b76f42dc631256aa4575-Picture_jpg
media-share-0-02-05-af8b2efe9c4bef46ff3405bd6627564b4dc1de394fe9fce4892c490817b21a79-Picture_jpg
WP_20160218_001
WP_20160218_009
WP_20160406_005
WP_20160406_008
WP_20160413_005
WP_20160913_001
WP_20160923_002
WP_20160923_003
WP_20160923_004
WP_20161014_001
WP_20161014_016
WP_20161014_018
WP_20161020_009
 • image-0-02-05-3f12a6ddc2f526051790badb1e4fb57eda85ea8d7820469386423de2a806ebc9-V (Custom)
 • image-0-02-05-4cd2c801d9b7549b30590b4efe5bfa8ba616a2ba4604837f2ee1729f49631fe9-V (Custom)
 • image-0-02-05-5bf850eaeff7bf736fde4461097ec4d186ceac9117facc2e86b0c87daa171bdb-V
 • image-0-02-05-12d6f6f37c8c1382e752912f0f7025a661c87ad8ccd3db712f9212fcaff15f24-V (Custom)
 • image-0-02-05-60a15a60cf81b8c3fc1818b4af079eba3912077dc2e48f34ed29731ea9f6070f-V
 • image-0-02-05-3946d845edc0b551d51f01a805f5c4511e289660b36d1b153e98112dda207f20-V (Custom)
 • image-0-02-05-2041603196f29e31e903ace9e61af62f86881f5f0e65a756c22c587559baad03-V (Custom)
 • image-0-02-05-be828f80b029a79ec505a525ab979dd4f507252f552b130cdafab759f685503a-V (Custom)
 • image-0-02-05-c1b15d508aee4c65e6c4b3ba2fbb92a3b5e12210ba5ac4790e047f46b4f8268c-V (Custom)
 • image-0-02-05-c419cf3fbce42c543628bce4741cd6bceca49543f00d3749681b1f6ae86818d1-V (Custom)
 • image-0-02-05-cace96ee25e65a52e2a685e78218533388be4c37612cafffc33495d2409aad49-V
 • image-0-02-05-edd803222ae51e02ec7675ec2f9f3b93f48b27b70eceffab1c814dd7bba4c4a2-V (Custom)
 • image-0-02-05-f23ba532901677fff40fb73c6adad83a0debc4d746537a4c2b29f4d14a3049ff-V (Custom)
 • image-0-02-05-febd50ef7f006748c1350e2487017f2ee575f548b1435651552404af9beb969b-V (Custom)
 • media-share-0-02-01-1edf281951566b09765c74d2506d182f2d9d62548602b4f10a665e6a83f8204b-Picture_jpg
 • media-share-0-02-01-5afc4dca3dc760d81fa87a7823ed2c5b508d92f5aee251ed07a9724d72a33672-Picture_jpg
 • media-share-0-02-01-5ed765cc87bd87049fab4b3727c61d86709bcffef2c17a6dca227a11e30c1f7e-Picture_jpg
 • media-share-0-02-01-8a6fc553f3faf1548bd022eceb07db9b16becc6d7d51bb65bf8cea8e9e986309-Picture_jpg(1)
 • media-share-0-02-01-79eea5c4b241670bbf046938dda12ef616f864bd9f6076dcdc69a98921002ae7-Picture_jpg
 • media-share-0-02-01-153ff6972e15e1efe805e4e990a918885c8d4ece29d9bac7f0c900cc8cbd53e0-Picture_jpg
 • media-share-0-02-01-3497c023f4b6d42473f29c035ccd1ef690705ba937dee35b159a0b8e997221b0-Picture_jpg
 • media-share-0-02-01-ac26c399f39036a3999482df6c7bc2ed8684cece4f2de8267759813cafc60262-Picture_jpg
 • media-share-0-02-05-5ed8c0f59293162f51f467d536564e75184f4382baa190afa2160b4b5b4b0e86-Picture_jpg
 • media-share-0-02-05-6b2abff19d24f748aba42c819e13223f1c385d48d0eaa55d2ab3200d17ebd6d2-Picture_jpg
 • media-share-0-02-05-474e0d2c6dd8cce2304e22cb60d2108d5441648a612d067ce276b2aed52ba8d8-Picture_jpg
 • media-share-0-02-05-49170649b4373bc971404db33eb5337091a98e98dad3b76f42dc631256aa4575-Picture_jpg
 • media-share-0-02-05-af8b2efe9c4bef46ff3405bd6627564b4dc1de394fe9fce4892c490817b21a79-Picture_jpg
 • WP_20160218_001
 • WP_20160218_009
 • WP_20160406_005
 • WP_20160406_008
 • WP_20160413_005
 • WP_20160913_001
 • WP_20160923_002
 • WP_20160923_003
 • WP_20160923_004
 • WP_20161014_001
 • WP_20161014_016
 • WP_20161014_018
 • WP_20161020_009
 • Srijeda, 28 Lipanj 2017 10:13

  SPORTSKI PROGRAM U DJEČJEM VRTIĆU TAMARIS

  Napisao/la

  SPORTSKI PROGRAM U DJEČJEM VRTIĆU TAMARIS

  U pedagoškoj godini 2016./2017. Dječji vrtić Tamaris uveo je integrirani sportski program, verificirano od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Agencije za odgoj i obrazovanje 26.05.2015.godine kojeg provodi kineziologinja Marina Alfirev.

  Osnovno načelo integriranog sportskog programa je povezivanje sadržaja sportskog i redovnog predškolskog programa. Kroz svakodnevno vježbanje i individualizirani pristup djetetu integriraju se motoričke vještine i znanja s ostalim sastavnicama cjelokupnog razvoja djeteta.

  Aktivnosti djece organizirane su tako da razvijaju suradnju među djecom, da pridonose razvoju samostalnosti, sigurnosti i samoinicijativnosti. Kroz program se ne vrši selekcija talenata, već je naglasak na poticanju cjelokupnog razvoja djeteta

  Program se provodi svakodnevno u trajanju od 4 sata, a sudjeluju djeca u četvrtoj, petoj,šestoj i sedmoj godini života ukupno njih 195.

  Program je osmišljen tako da svaka skupina koja sudjeluje u sportskom programu aktivnost provodi 2 puta tjedno.

  U samom programu koriste se elementi nekoliko sportova ( nogomet, košarka, rukomet, gimnastika, atletika...), prirodni oblici kretanja (hodanje, trčanje, skakanje, bacanje, penjanje, puzanje, kotrljanje) te igra i ples. Razvoj tih oblika kretanja ne odvija se ravnomjerno nego postupno, u igri.

  Kretanje je jedna od bitnih pretpostavki u održavanju uravnoteženog stanja organizma i razine zdravlja općenito, a posebno u djece predškolske dobi.

  U tom razdoblju oblikuju se i u znatnoj mjeri učvršćuju buduća osobna obilježja motorike. Primjena što ranijih, a djetetu primjerenih kinezioloških programa može biti djelotvoran način da dijete počne razvijati zdrav način života već u predškolskoj dobi što može biti osnova za koncipiranje zdravog načina života u školskoj i odrasloj dobi.

  Primarni cilj sportskog programa je pozitivno utjecati na cjelovit razvoj i odgoj djeteta na humanističko razvojnom pristupu prije svega, poštivanjem prava djeteta na osobnost i posebne potrebe, specifično omogućiti djetetu cjelovit razvoj kroz intenzivniji rad na tjelesnom vježbanju te tako utjecati na cjelokupnu kulturu življenja. Motorički sadržaji izabrani su u skladu s mogućnostima djece te dobi.

  Dijagnostika motoričkih i funkcionalnih sposobnosti djece ( inicijativna i finalna provjeravanja) provode se dva puta godišnje. Na osnovi dobivenih rezultata prati se individualni i grupni napredak, utvrđuju se nedostatci, detektiraju se izrazito nadarena djeca i valorizira se cjelokupan program.

  Kroz održavanje samog integriranog programa moramo napomenuti da imamo izvanrednu suradnju sa svim gradskim sportskim klubovima i udrugama.

  Prva pedagoška godina provođenja samog programa je pokazala odlične rezultate iako se isti odvijao u lošim materijalnim uvjetima.

  Nadamo se da ćemo uskoro u novom vrtiću imate sve potrebne uvjete kako bi ovaj program podigli na još veću razinu a sve za dobrobit naše djece.

   

  20161003_094555
  20161004_094144 (Custom)
  20161004_094642
  20161004_094645 (Custom)
  20161005_102315 (Custom)
  20161005_103109 (Custom)
  20161006_104855 (Custom)
  20161006_105300 (Custom)
  20161006_112155 (Custom)
  20161006_112449 (Custom)
  20161007_095314 (Custom)
  20161007_112540 (Custom)
  20170324_101707 (Custom)
  20170324_103610 (Custom)
  20170324_105723 (Custom)
  20170324_110322 (Custom)
  20170324_111001 (Custom)
  20170324_112239 (Custom)
  20170516_092254 (Custom)
  20170516_092327 (Custom)
  20170516_094459 (Custom)
  20170516_100456 (Custom)
  20170516_101636 (Custom)
  image-0-02-04-fb09b0b157ca9cde291984be531021fe6eb792dfb7c35801e11be136237cee26-V (Custom)
  image-0-02-05-0a89831718a993f6a09e08c6b621724ee3fa330408118f96c12630086d77a4f5-V (Custom)
  image-0-02-05-3d496829f5124bea55cc75f101fda0592b4cf69068163f0d7091cc02b58cb947-V
  image-0-02-05-4adb8eb8f51ac28f8510ebbb7a4b585b9aef258bb9f4d16d9a13562c5e29c313-V (Custom)
  image-0-02-05-4be7b76b7e871dc5b70928dfbeb08112a5795f5778adf9efddefbb52500d2537-V (Custom)
  image-0-02-05-4ce5e7c2951b4a81123f62461146c6d5e1e72e6e50eacef69df6a8ba617473cc-V (Custom)
  image-0-02-05-06d9fb226ea43f9f487e4407d9ef19f2894f7636ab0c147ed6c0e5ff3acc0d54-V (Custom)
  image-0-02-05-8d43ae3542b32d81fcd1cddb42a02fd4aeab2e09645d3f0fd39926af3fb87aac-V (Custom)
  image-0-02-05-9fcdc3ef80fe277a776875b0216fcb9480052fcf6dae1311a2f696df8b7bcdc8-V
  image-0-02-05-35b3c5785214d15fe93a9acf7b2f77547ae986cb4616fd0fd7d87064ba3687b1-V (Custom)
  image-0-02-05-060ef833d29593290720a2d3ebd02537ad5ae7d515df6f8ef96118eae2d92587-V (Custom)
  image-0-02-05-63d0d578f35b17b42b32511a40f1bde3e35b14582c90a04a88f69fac267060a8-V (Custom)
  image-0-02-05-64c94ed50aaeaee2462d730662bcc533e0f4b6b1e885b25a38e0323cdd53ccfd-V (Custom)
  image-0-02-05-74a9f2463773c95578437609151315c51be768f24332e5bae96f1c0c3c0e0c97-V (Custom)
  image-0-02-05-83dabc39ce16665681b6123798c2bed1289106b8b5de02c2371984f818b59a34-V
  image-0-02-05-83e17e044dcdbb667ff3f970ba0a148ab96691422b398e99d57649c35e11fba7-V
  image-0-02-05-94ca02058313344eae13ef643c92e886eff2f2672a313396d9804014b22ed19a-V
  image-0-02-05-681bcaaaf76c1b3e46bc53715f3a3999bc8c4abf184340a503cf09982f7f53d1-V (Custom)
  image-0-02-05-2220c42b0a78ba6e9692a35f5dea13bb9c643ab823fa735c14f35c0f144068b4-V (Custom)
  image-0-02-05-63547ee085f9d65b86bd65bc25bd018e267d489d1070aecbd67d6e7b164be58a-V
  image-0-02-05-3899584658b1d5aded3288ce214ac538b6a00d53d68b502f1c3520e7d901d441-V (Custom)
  image-0-02-05-a0daac099e336c87333d7db8850a48aa10b493efd24d80cfead838e280e21c2c-V
  image-0-02-05-c96d9ffccce80c649e6d527f881a026878528cada25388aac4aa5aec4afb8a17-V (Custom)
  image-0-02-05-cbc4ed0e183e4d0fbf3934f880181c35fa1f5c0ce63e6f18d91f174460315377-V (Custom)
  image-0-02-05-f41f90083ae39ea47e65b53a7512f2cb2f5720b953ceb96b64dab3426b468cb5-V
  image-0-02-05-fab940a47399e718e3a0ae7deb2e457b89694da35e49c764451f1fae3bfd5945-V (Custom)
  image-0-02-05-fe182afc2bcbf449acff32c4c1a342b52f6860b83a2a10b5294695845ea03883-V
  IMG-20170130-WA0002 (Custom)
  IMG-20170130-WA0004 (Custom)
  IMG-20170406-WA0002 (Custom)
  IMG-20170406-WA0005 (Custom)
  IMG-20170607-WA0010 (Custom)
  IMG-20170607-WA0012 (Custom)
  IMG-20170607-WA0014 (Custom)
 • 20161003_094555
 • 20161004_094144 (Custom)
 • 20161004_094642
 • 20161004_094645 (Custom)
 • 20161005_102315 (Custom)
 • 20161005_103109 (Custom)
 • 20161006_104855 (Custom)
 • 20161006_105300 (Custom)
 • 20161006_112155 (Custom)
 • 20161006_112449 (Custom)
 • 20161007_095314 (Custom)
 • 20161007_112540 (Custom)
 • 20170324_101707 (Custom)
 • 20170324_103610 (Custom)
 • 20170324_105723 (Custom)
 • 20170324_110322 (Custom)
 • 20170324_111001 (Custom)
 • 20170324_112239 (Custom)
 • 20170516_092254 (Custom)
 • 20170516_092327 (Custom)
 • 20170516_094459 (Custom)
 • 20170516_100456 (Custom)
 • 20170516_101636 (Custom)
 • image-0-02-04-fb09b0b157ca9cde291984be531021fe6eb792dfb7c35801e11be136237cee26-V (Custom)
 • image-0-02-05-0a89831718a993f6a09e08c6b621724ee3fa330408118f96c12630086d77a4f5-V (Custom)
 • image-0-02-05-3d496829f5124bea55cc75f101fda0592b4cf69068163f0d7091cc02b58cb947-V
 • image-0-02-05-4adb8eb8f51ac28f8510ebbb7a4b585b9aef258bb9f4d16d9a13562c5e29c313-V (Custom)
 • image-0-02-05-4be7b76b7e871dc5b70928dfbeb08112a5795f5778adf9efddefbb52500d2537-V (Custom)
 • image-0-02-05-4ce5e7c2951b4a81123f62461146c6d5e1e72e6e50eacef69df6a8ba617473cc-V (Custom)
 • image-0-02-05-06d9fb226ea43f9f487e4407d9ef19f2894f7636ab0c147ed6c0e5ff3acc0d54-V (Custom)
 • image-0-02-05-8d43ae3542b32d81fcd1cddb42a02fd4aeab2e09645d3f0fd39926af3fb87aac-V (Custom)
 • image-0-02-05-9fcdc3ef80fe277a776875b0216fcb9480052fcf6dae1311a2f696df8b7bcdc8-V
 • image-0-02-05-35b3c5785214d15fe93a9acf7b2f77547ae986cb4616fd0fd7d87064ba3687b1-V (Custom)
 • image-0-02-05-060ef833d29593290720a2d3ebd02537ad5ae7d515df6f8ef96118eae2d92587-V (Custom)
 • image-0-02-05-63d0d578f35b17b42b32511a40f1bde3e35b14582c90a04a88f69fac267060a8-V (Custom)
 • image-0-02-05-64c94ed50aaeaee2462d730662bcc533e0f4b6b1e885b25a38e0323cdd53ccfd-V (Custom)
 • image-0-02-05-74a9f2463773c95578437609151315c51be768f24332e5bae96f1c0c3c0e0c97-V (Custom)
 • image-0-02-05-83dabc39ce16665681b6123798c2bed1289106b8b5de02c2371984f818b59a34-V
 • image-0-02-05-83e17e044dcdbb667ff3f970ba0a148ab96691422b398e99d57649c35e11fba7-V
 • image-0-02-05-94ca02058313344eae13ef643c92e886eff2f2672a313396d9804014b22ed19a-V
 • image-0-02-05-681bcaaaf76c1b3e46bc53715f3a3999bc8c4abf184340a503cf09982f7f53d1-V (Custom)
 • image-0-02-05-2220c42b0a78ba6e9692a35f5dea13bb9c643ab823fa735c14f35c0f144068b4-V (Custom)
 • image-0-02-05-63547ee085f9d65b86bd65bc25bd018e267d489d1070aecbd67d6e7b164be58a-V
 • image-0-02-05-3899584658b1d5aded3288ce214ac538b6a00d53d68b502f1c3520e7d901d441-V (Custom)
 • image-0-02-05-a0daac099e336c87333d7db8850a48aa10b493efd24d80cfead838e280e21c2c-V
 • image-0-02-05-c96d9ffccce80c649e6d527f881a026878528cada25388aac4aa5aec4afb8a17-V (Custom)
 • image-0-02-05-cbc4ed0e183e4d0fbf3934f880181c35fa1f5c0ce63e6f18d91f174460315377-V (Custom)
 • image-0-02-05-f41f90083ae39ea47e65b53a7512f2cb2f5720b953ceb96b64dab3426b468cb5-V
 • image-0-02-05-fab940a47399e718e3a0ae7deb2e457b89694da35e49c764451f1fae3bfd5945-V (Custom)
 • image-0-02-05-fe182afc2bcbf449acff32c4c1a342b52f6860b83a2a10b5294695845ea03883-V
 • IMG-20170130-WA0002 (Custom)
 • IMG-20170130-WA0004 (Custom)
 • IMG-20170406-WA0002 (Custom)
 • IMG-20170406-WA0005 (Custom)
 • IMG-20170607-WA0010 (Custom)
 • IMG-20170607-WA0012 (Custom)
 • IMG-20170607-WA0014 (Custom)
 • Petak, 09 Lipanj 2017 09:43

  SPORT U ŠKOLI

  Napisao/la

  DJECA SPORTSKOG VRTIĆA TAMARIS NA SATU TZK U OŠ VODICE

  U srijedu, 07.lipnja predškolci dječjeg vrtića Tamaris u sklopu sportskog programa zajedno s kineziologinjom Marinom Alfirev i odgojiteljicama bili su u posjeti sportskoj dvorani OŠ Vodice. Tamo su je dočekala prof, TZK gđa. Vlasta Relja . Djeca su u dvorani pod vodstvom svoje trenerice odradila sat TZK kakav će slijedeće godine raditi kao školarci. Zahvaljujemo prof. V.Relja na susretljivosti.

   

   

  image-0-02-04-713190bfe548bb4696d2f47c189ba6b312b7aba06d12cb0f253d14d4256382fc-V (Custom)
  image-0-02-04-fb09b0b157ca9cde291984be531021fe6eb792dfb7c35801e11be136237cee26-V (Custom)
  image-0-02-05-0e56fd061e0dfc0130e063be7f931157a2c7e9bae059e58219dcfd9f76cbea46-V (Custom)
  image-0-02-05-1dc516b57a005fb885d362358d38f2484969e4f240075eecafaf90571492da91-V (Custom)
  image-0-02-05-3e93de4ac0d14f6f93807f4729329c36f71a1bdb9104ce8391df7de28fc8961b-V (Custom)
  image-0-02-05-4bfda2995e7ab61662d5b378bb5cd2fe03cefb5dd9b9d17adea847b9d8345f15-V (Custom)
  image-0-02-05-4f2403d0bea80109cbded18bf4458796eb73b96a510eb521d806850d8c49b44e-V (Custom)
  image-0-02-05-8b8414c2c9c9e9b34460fc686996929d97a3a25c493d6f5229e0146a999e0ea3-V (Custom)
  image-0-02-05-8e3651d1cd4f1f41949eda333793c2f6b4cb9eb4131364c3bd2e70b3c694059b-V (Custom)
  image-0-02-05-45bac2cfd1021375892d8366c3f0c31a21575c6057ff9cc05e463a1041728b01-V (Custom)
  image-0-02-05-060ef833d29593290720a2d3ebd02537ad5ae7d515df6f8ef96118eae2d92587-V (Custom)
  image-0-02-05-74a9f2463773c95578437609151315c51be768f24332e5bae96f1c0c3c0e0c97-V (Custom)
  image-0-02-05-93d08b5e78fbc2b0eab0da3e27c222da85437ef59396af799dfe913c44084794-V (Custom)
  image-0-02-05-213d645603d20e2d0fbf3967a9382a916fc90f5b6d2846e284ff2969f627e86b-V (Custom)
  image-0-02-05-959d7da076e293faf0c39427388cf3cb2e96e3d52446ff7a908bd9c6fc71683e-V (Custom)
  image-0-02-05-2220c42b0a78ba6e9692a35f5dea13bb9c643ab823fa735c14f35c0f144068b4-V (Custom)
  image-0-02-05-97600e1ac4f5bf9bc3570bbec667a3242eebd8238da80eb135bec4f48eff74bf-V (Custom)
  image-0-02-05-837592f2b0c633304a7de9d22f6c7e3ee41b96d0f1e0de92fd7a5a499828b61e-V (Custom)
  image-0-02-05-3899584658b1d5aded3288ce214ac538b6a00d53d68b502f1c3520e7d901d441-V (Custom)
  image-0-02-05-c9db1ba73b58bc29e2afc957b12f180d9ded0d946697ecdeae46f264cd30ed35-V (Custom)
  image-0-02-05-cb0024db263ca1e3906570054793d59c8bd9641f1a17e43bbad9f7e3feef4326-V (Custom)
  IMG-20170607-WA0001 (Custom)
  IMG-20170607-WA0002 (Custom)
  IMG-20170607-WA0003 (Custom)
  IMG-20170607-WA0004 (Custom)
  IMG-20170607-WA0005 (Custom)
  IMG-20170607-WA0006 (Custom)
  IMG-20170607-WA0007 (Custom)
  IMG-20170607-WA0008 (Custom)
  IMG-20170607-WA0009 (Custom)
  IMG-20170607-WA0010 (Custom)
  IMG-20170607-WA0011 (Custom)
  IMG-20170607-WA0012 (Custom)
  IMG-20170607-WA0013 (Custom)
  IMG-20170607-WA0014 (Custom)
  IMG-20170607-WA0015 (Custom)
 • image-0-02-04-713190bfe548bb4696d2f47c189ba6b312b7aba06d12cb0f253d14d4256382fc-V (Custom)
 • image-0-02-04-fb09b0b157ca9cde291984be531021fe6eb792dfb7c35801e11be136237cee26-V (Custom)
 • image-0-02-05-0e56fd061e0dfc0130e063be7f931157a2c7e9bae059e58219dcfd9f76cbea46-V (Custom)
 • image-0-02-05-1dc516b57a005fb885d362358d38f2484969e4f240075eecafaf90571492da91-V (Custom)
 • image-0-02-05-3e93de4ac0d14f6f93807f4729329c36f71a1bdb9104ce8391df7de28fc8961b-V (Custom)
 • image-0-02-05-4bfda2995e7ab61662d5b378bb5cd2fe03cefb5dd9b9d17adea847b9d8345f15-V (Custom)
 • image-0-02-05-4f2403d0bea80109cbded18bf4458796eb73b96a510eb521d806850d8c49b44e-V (Custom)
 • image-0-02-05-8b8414c2c9c9e9b34460fc686996929d97a3a25c493d6f5229e0146a999e0ea3-V (Custom)
 • image-0-02-05-8e3651d1cd4f1f41949eda333793c2f6b4cb9eb4131364c3bd2e70b3c694059b-V (Custom)
 • image-0-02-05-45bac2cfd1021375892d8366c3f0c31a21575c6057ff9cc05e463a1041728b01-V (Custom)
 • image-0-02-05-060ef833d29593290720a2d3ebd02537ad5ae7d515df6f8ef96118eae2d92587-V (Custom)
 • image-0-02-05-74a9f2463773c95578437609151315c51be768f24332e5bae96f1c0c3c0e0c97-V (Custom)
 • image-0-02-05-93d08b5e78fbc2b0eab0da3e27c222da85437ef59396af799dfe913c44084794-V (Custom)
 • image-0-02-05-213d645603d20e2d0fbf3967a9382a916fc90f5b6d2846e284ff2969f627e86b-V (Custom)
 • image-0-02-05-959d7da076e293faf0c39427388cf3cb2e96e3d52446ff7a908bd9c6fc71683e-V (Custom)
 • image-0-02-05-2220c42b0a78ba6e9692a35f5dea13bb9c643ab823fa735c14f35c0f144068b4-V (Custom)
 • image-0-02-05-97600e1ac4f5bf9bc3570bbec667a3242eebd8238da80eb135bec4f48eff74bf-V (Custom)
 • image-0-02-05-837592f2b0c633304a7de9d22f6c7e3ee41b96d0f1e0de92fd7a5a499828b61e-V (Custom)
 • image-0-02-05-3899584658b1d5aded3288ce214ac538b6a00d53d68b502f1c3520e7d901d441-V (Custom)
 • image-0-02-05-c9db1ba73b58bc29e2afc957b12f180d9ded0d946697ecdeae46f264cd30ed35-V (Custom)
 • image-0-02-05-cb0024db263ca1e3906570054793d59c8bd9641f1a17e43bbad9f7e3feef4326-V (Custom)
 • IMG-20170607-WA0001 (Custom)
 • IMG-20170607-WA0002 (Custom)
 • IMG-20170607-WA0003 (Custom)
 • IMG-20170607-WA0004 (Custom)
 • IMG-20170607-WA0005 (Custom)
 • IMG-20170607-WA0006 (Custom)
 • IMG-20170607-WA0007 (Custom)
 • IMG-20170607-WA0008 (Custom)
 • IMG-20170607-WA0009 (Custom)
 • IMG-20170607-WA0010 (Custom)
 • IMG-20170607-WA0011 (Custom)
 • IMG-20170607-WA0012 (Custom)
 • IMG-20170607-WA0013 (Custom)
 • IMG-20170607-WA0014 (Custom)
 • IMG-20170607-WA0015 (Custom)
 • Petak, 09 Lipanj 2017 09:30

  ZAVRŠNA SVEČANOST ENGLESKE IGRAONICE

  Napisao/la

  ZAVRŠNA SVEČANOST ENGLESKE IGRAONICE

  U utorak i srijedu  06.i  07. lipnja u prostorijama dječjeg vrtića Tamaris,  kao i svake godine, održana je završna svečanost u kojoj su sudjelovala djeca koja su pohađala igraonicu Engleskog jezika. Svečanosti su prisustvovali  članovi obitelji i prijatelji a nakon prezentacije rada sva djeca su dobila i diplome.

   

  image-0-02-04-3df01b24d8b5cdd820062b10d072a4b5856a30b10ead316d354094c434343938-V (Custom)
  image-0-02-04-58bfd7fb0af8b205885eb878ea00140c3d7f6b3e582dca6edb664a0b89afb729-V (Custom)
  image-0-02-04-363f09d4a1371e6344961b9de3af6d235ed982f33744a2c7c1d022c34f0efa69-V (Custom)
  image-0-02-04-786c50de3265df4eb91143592381b1bc2bd6fd68f496f4bb317f86136b31c42c-V (Custom)
  image-0-02-04-3223e39cdbc0dfb1808153c323f53d23e64f711a1a571004b7d621f05f40edc4-V (Custom)
  image-0-02-04-82856b8a81496a1bd45ed1c3ac6cf6d20f495b53c39cea8d0e266c46f65ed400-V (Custom)
  image-0-02-04-0338069d3ea43571094aadb787723f449a3781562439e20b2262be39b5b85a6b-V (Custom)
  image-0-02-04-ca8587b2d84fe68e258d5b03f5b73824bcf1b6bb91cf946cc062c25c0ae0fc9a-V (Custom)
  image-0-02-04-e914929d4decd05c12dc5e08a13985f97c6f6f743773c5ba1213182f620e3016-V (Custom)
  image-0-02-04-f3f3168cb2f9995579ff1c9171dffe821613c4c80ef588b7cb787534c717916c-V (Custom)
  image-0-02-05-0cd3af8a8aa6e42e3f8b65ed2c56de50c2433bcfe910a6ff4d66e39beb6ea11c-V (Custom)
  image-0-02-05-9c246b0f65f9ca09e3e67e8f97af20a31062bbb18bd49906bd5b17a779b7b35b-V (Custom)
  image-0-02-05-62d5924f6f864b1f3feb69df6de113012c35c98bcc2ddf46d29e8bb1a8ace211-V (Custom)
  image-0-02-05-132d267f4eeb8d80fe5b78f65e276d425db7633d649332ceb165787592020149-V (Custom)
  image-0-02-05-a9a50d082fb476705f24815e9421a1c689c17a494975131ad2415fe70af4ff86-V (Custom)
  image-0-02-05-ad3a83f39663d509a832092afa46e0c1200b50bcf7b5199f4076c5b73e6bacf3-V (Custom)
  image-0-02-05-c27440de86a1ae133c24a95c243eae82da1d134fbe48c7f489313e187efce022-V (Custom)
  image-0-02-05-cfe4a529d2d36ca56cc009313cfd8905f51ea681d86eee42a695958f102ec750-V (Custom)
  image-0-02-05-e06b04d9d0e304ba1fe36348e8f64de6ffc3dd5247c8db7f8b978b7cc23298cc-V (Custom)
  image-0-02-05-ed27333dff5e7a2ac8699bd08d192d1fce9e670cdb564b61821d3f58ad23ae29-V (Custom)
  image-0-02-05-f0529cd01a534f8956224e2599721ff7b4a6a1cc4e3e5378ac59da68611e40b1-V (Custom)
 • image-0-02-04-3df01b24d8b5cdd820062b10d072a4b5856a30b10ead316d354094c434343938-V (Custom)
 • image-0-02-04-58bfd7fb0af8b205885eb878ea00140c3d7f6b3e582dca6edb664a0b89afb729-V (Custom)
 • image-0-02-04-363f09d4a1371e6344961b9de3af6d235ed982f33744a2c7c1d022c34f0efa69-V (Custom)
 • image-0-02-04-786c50de3265df4eb91143592381b1bc2bd6fd68f496f4bb317f86136b31c42c-V (Custom)
 • image-0-02-04-3223e39cdbc0dfb1808153c323f53d23e64f711a1a571004b7d621f05f40edc4-V (Custom)
 • image-0-02-04-82856b8a81496a1bd45ed1c3ac6cf6d20f495b53c39cea8d0e266c46f65ed400-V (Custom)
 • image-0-02-04-0338069d3ea43571094aadb787723f449a3781562439e20b2262be39b5b85a6b-V (Custom)
 • image-0-02-04-ca8587b2d84fe68e258d5b03f5b73824bcf1b6bb91cf946cc062c25c0ae0fc9a-V (Custom)
 • image-0-02-04-e914929d4decd05c12dc5e08a13985f97c6f6f743773c5ba1213182f620e3016-V (Custom)
 • image-0-02-04-f3f3168cb2f9995579ff1c9171dffe821613c4c80ef588b7cb787534c717916c-V (Custom)
 • image-0-02-05-0cd3af8a8aa6e42e3f8b65ed2c56de50c2433bcfe910a6ff4d66e39beb6ea11c-V (Custom)
 • image-0-02-05-9c246b0f65f9ca09e3e67e8f97af20a31062bbb18bd49906bd5b17a779b7b35b-V (Custom)
 • image-0-02-05-62d5924f6f864b1f3feb69df6de113012c35c98bcc2ddf46d29e8bb1a8ace211-V (Custom)
 • image-0-02-05-132d267f4eeb8d80fe5b78f65e276d425db7633d649332ceb165787592020149-V (Custom)
 • image-0-02-05-a9a50d082fb476705f24815e9421a1c689c17a494975131ad2415fe70af4ff86-V (Custom)
 • image-0-02-05-ad3a83f39663d509a832092afa46e0c1200b50bcf7b5199f4076c5b73e6bacf3-V (Custom)
 • image-0-02-05-c27440de86a1ae133c24a95c243eae82da1d134fbe48c7f489313e187efce022-V (Custom)
 • image-0-02-05-cfe4a529d2d36ca56cc009313cfd8905f51ea681d86eee42a695958f102ec750-V (Custom)
 • image-0-02-05-e06b04d9d0e304ba1fe36348e8f64de6ffc3dd5247c8db7f8b978b7cc23298cc-V (Custom)
 • image-0-02-05-ed27333dff5e7a2ac8699bd08d192d1fce9e670cdb564b61821d3f58ad23ae29-V (Custom)
 • image-0-02-05-f0529cd01a534f8956224e2599721ff7b4a6a1cc4e3e5378ac59da68611e40b1-V (Custom)
 • Četvrtak, 01 Lipanj 2017 10:25

  DAN NEPUŠENJA

  Napisao/la

   

  31.05. SVJETSKI DAN NEPUŠENJA

    

  „ŽIVOT BEZ DIMA GODI SVIMA“

  U suradnji sa Crvenim križem Vodice obilježili smo Svjetski dan nepušenja te su djeca proteklih dana učila o štetnosti duhanskog dima za naše zdravlje,izrađivala zastavice s porukama o štetnosti pušenja i crtežima koje smo u današnjoj šetnji Vodicama podijelili našim građanima i posjetiteljima Vodica,zajedno sa edukativnim lecima.

  ZAŠTITIMO DJECU OD DUHANSKOG DIMA

  Svakom zapaljenom cigaretom oslobađa se 4000 kemikalija od kojih je barem 40 kancerogenih i preko 400 toksičnih.

  Samo neke od njih su:nikotin,katran,ugljikov monoksid,formaldehid,amonijak, vodikov cijanid,arsen i DDT.

  Od posljedica pušenja godišnje u svijetu umire čak 6 milijuna ljudi.

  DJECA KAO PASIVNI PUŠAČI

  • Jeste li znali da dijete koje provede 1 sat u zadimljenoj prostoriji s nekoliko pušača ili u zatvorenom automobilu s jednim pušačem,udahne toliko štetnih kemikalija kao kad pušač sam popuši 10 ili više cigareta
  • Samo 15% duhanskog dima udišu sami pušači,dok ostalih 85% odlazi u zrak kao dim iz druge ruke,štetniji i opasniji od onog koji završi direktno u plućima pušača
  • Prvi izvor je glavna struja dima koju pušač udahne pa opet izdahne. Drugi izvor je sporedna struja dima koja odlazi direktno u zrak s vrha cigarete
  • Dim koji udišu djeca, tzv. „dim iz druge ruke“,sadrži 2× više katrana koji se taloži u plućima i krvnim žilama te 5× više ugljikovog monoksida koji smanjuje količinu kisika u krvi.
  • Djeca imaju veću frekvenciju disanja od odraslih i udišu više zraka što znači da udišu i više dima
  • Izlaganje duhanskom dimu u prvih 18 mjeseci života povećava rizik od obolijevanja dišnih putova i do 60%
  • Pušenje roditelja je odgovorno za 20 do 40% upala srednjeg uha djece
  • Takva djeca dvostruko češće
  • Kod takve djece je prisutan povećani rizik za nastanak meningitisa,razvoj autizma te niske vrijednosti C vitamina
  • Imaju veći rizik razvoja raka pluća i srčanih tegoba
  • Dim se zadržava u prostoriji idućih 4-5 sati,ulazi u zavjese,odjeću i zidove
  • Djeca čiji su roditelji pušači imaju 55% više šanse da i sami budi pušači

   

  Kako zaštiti dijete od duhanskog dima?

  • Ako ste pušač,najbolji način jest da prestanete pušiti i time ujedno budete primjer svome djetetu
  • Inzistirati da se u prostorijama u kojima boravi dijete ne puši,odnosno izbjegavati takva mjesta
  • Ukoliko ste još uvijek pušač,pušite izvan doma,a to isto zahtijevajte i od drugih članova obitelji i prijatelja. Prisjetite se da se dim zadržava u prostoriji idućih 4-5 sati.
  • Nemojte pušiti u automobilu-otvaranje prozora nije zaštita od štetnog utjecaja dima jer opasne čestice ostaju raspršene u zraku.

  Pušačima svaki prestanak pušenja brzo donosi zdravstvenu dobit:

  ü  Unutar 20 min.-pada broj otkucaja srca i snižava se krvni tlak

  ü  Nakon 12 sati razina ugljičnog monoksida u krvi pada na normalnu razinu

  ü  U roku od 2-12 tjedana cirkulacija je poboljšana,a plućna funkcija povećana

  ü  U vremenu od 1-9 mjeseci smanjuje se kašalj i kratkoća disanja

  ü  Nakon 1 godine rizik nastanka koronarne bolesti smanjen je na pola u odnosu na pušača

  ü  Nakon 5 godina rizik moždanog udara je smanjen

  ü  Nakon 10 godina rizik od oboljevanja raka pluća smanjen je za pola,a smanjuje se i rizik od raka usne šupljine,grkljana,mokraćnog mjehura,maternice,gušterače

  ü  Nakon 15 godina rizik obolijevanja od srčane bolesti izjednačen je riziku nepušača

   

  image-0-02-05-0e372952f9226a209d0620e9f26c12bd399441542d67e1edb7f3e023fddf2342-V (Custom)
  image-0-02-05-2d0b6982bd1a476a41d9c4f574ebb69154ae6ea4efe2ba4b6546806aeeb14bea-V (Custom)
  image-0-02-05-03a98d594f9ba71861218d5d1a48b2ca00d0d1e341925a5b1edf45befba4d9a9-V (Custom)
  image-0-02-05-8c999ab3a1bcc559211019bb62e833a7a96f90dd9d41ca30d719588738a7f15c-V (Custom)
  image-0-02-05-8f1b0df4034c61f5b314d164c4fae34cb0c83c80983a0d04ee2b0517d840d4fa-V (Custom)
  image-0-02-05-8f6f2bf73d9b2f2a0de19fe921b8b943a2cb1a5e93c1371923d23f4426ff7b57-V (Custom)
  image-0-02-05-8fd288efba518e458309c1469d45838ac0a3c26586ee12193125466216c8a843-V (Custom)
  image-0-02-05-11cccd91d296e0a887fa2b6a8c1c847b349eb25a88446ef194d45d6974fb533c-V (Custom)
  image-0-02-05-12d6f6f37c8c1382e752912f0f7025a661c87ad8ccd3db712f9212fcaff15f24-V (Custom)
  image-0-02-05-235dbdcfe307536cdea158fcf8753ffc808dfebcf2003985c03c8b59d948d13b-V (Custom)
  image-0-02-05-0307afd7ff0ec4d6fdca29fbcd45ec52be99f26d7ff343eb54edb1a0702b66cc-V (Custom)
  image-0-02-05-384c6a824d2172c72de4af88fc78c59f9ca5fdf5e178e1125dd64c2493454cae-V (Custom)
  image-0-02-05-3946d845edc0b551d51f01a805f5c4511e289660b36d1b153e98112dda207f20-V (Custom)
  image-0-02-05-789093a0d9dd7904f5d1578dfa3c8e80500aa81d71342cf92e39f732703f44f9-V (Custom)
  image-0-02-05-a06a9f8da186b89d2000a3b70bed1fc55cb9aa942c0882d4036a10360060a872-V (Custom)
  image-0-02-05-a62f6ba0530565233b7f7fbaa4bb34e6413ea8e68d98a8b8feedb47a2f9749fc-V (Custom)
  image-0-02-05-a641532ace290b9c98de06d41dc1dd76e421e6283e956e4de7a0e80ed2b0b9be-V (Custom)
  image-0-02-05-c1b15d508aee4c65e6c4b3ba2fbb92a3b5e12210ba5ac4790e047f46b4f8268c-V (Custom)
  image-0-02-05-e97610436ce87d747a72fb93ae30ed30b72ac4f0e3b255aaf00989323cfb9089-V (Custom)
  image-0-02-05-e196767207cbb646be782bd85aff70d746a553819a3ab59f84416cb2df67c19c-V (Custom)
  image-0-02-05-edd803222ae51e02ec7675ec2f9f3b93f48b27b70eceffab1c814dd7bba4c4a2-V (Custom)
  image-0-02-05-f728217917f3532e3c7670e8897a1576db14eba4331b42ac3e4589c694ae9497-V (Custom)
 • image-0-02-05-0e372952f9226a209d0620e9f26c12bd399441542d67e1edb7f3e023fddf2342-V (Custom)
 • image-0-02-05-2d0b6982bd1a476a41d9c4f574ebb69154ae6ea4efe2ba4b6546806aeeb14bea-V (Custom)
 • image-0-02-05-03a98d594f9ba71861218d5d1a48b2ca00d0d1e341925a5b1edf45befba4d9a9-V (Custom)
 • image-0-02-05-8c999ab3a1bcc559211019bb62e833a7a96f90dd9d41ca30d719588738a7f15c-V (Custom)
 • image-0-02-05-8f1b0df4034c61f5b314d164c4fae34cb0c83c80983a0d04ee2b0517d840d4fa-V (Custom)
 • image-0-02-05-8f6f2bf73d9b2f2a0de19fe921b8b943a2cb1a5e93c1371923d23f4426ff7b57-V (Custom)
 • image-0-02-05-8fd288efba518e458309c1469d45838ac0a3c26586ee12193125466216c8a843-V (Custom)
 • image-0-02-05-11cccd91d296e0a887fa2b6a8c1c847b349eb25a88446ef194d45d6974fb533c-V (Custom)
 • image-0-02-05-12d6f6f37c8c1382e752912f0f7025a661c87ad8ccd3db712f9212fcaff15f24-V (Custom)
 • image-0-02-05-235dbdcfe307536cdea158fcf8753ffc808dfebcf2003985c03c8b59d948d13b-V (Custom)
 • image-0-02-05-0307afd7ff0ec4d6fdca29fbcd45ec52be99f26d7ff343eb54edb1a0702b66cc-V (Custom)
 • image-0-02-05-384c6a824d2172c72de4af88fc78c59f9ca5fdf5e178e1125dd64c2493454cae-V (Custom)
 • image-0-02-05-3946d845edc0b551d51f01a805f5c4511e289660b36d1b153e98112dda207f20-V (Custom)
 • image-0-02-05-789093a0d9dd7904f5d1578dfa3c8e80500aa81d71342cf92e39f732703f44f9-V (Custom)
 • image-0-02-05-a06a9f8da186b89d2000a3b70bed1fc55cb9aa942c0882d4036a10360060a872-V (Custom)
 • image-0-02-05-a62f6ba0530565233b7f7fbaa4bb34e6413ea8e68d98a8b8feedb47a2f9749fc-V (Custom)
 • image-0-02-05-a641532ace290b9c98de06d41dc1dd76e421e6283e956e4de7a0e80ed2b0b9be-V (Custom)
 • image-0-02-05-c1b15d508aee4c65e6c4b3ba2fbb92a3b5e12210ba5ac4790e047f46b4f8268c-V (Custom)
 • image-0-02-05-e97610436ce87d747a72fb93ae30ed30b72ac4f0e3b255aaf00989323cfb9089-V (Custom)
 • image-0-02-05-e196767207cbb646be782bd85aff70d746a553819a3ab59f84416cb2df67c19c-V (Custom)
 • image-0-02-05-edd803222ae51e02ec7675ec2f9f3b93f48b27b70eceffab1c814dd7bba4c4a2-V (Custom)
 • image-0-02-05-f728217917f3532e3c7670e8897a1576db14eba4331b42ac3e4589c694ae9497-V (Custom)
 • Please publish modules in offcanvas position.